Nabízíme přenosné i pevné antiradary, laserové rušičky radarů aj.
Máte dotazy? Neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 737 753 217

Jak se sčítají body za více přestupků?

Jak se sčítají body za více přestupků?Přijde vám předvolání proti malému překročení rychlosti, při projednávání se zjistí, že jste to udělali ještě pětkrát. Řidičák je v háji. Nebo ne?

V souvislosti s článkem týkajícím se problematiky bodů, o kterých řidič neví, byla také velmi podrobně diskutována problematika přičítání bodů v případě, kdy se řidič dopustí více přestupků za sebou a následně jsou tyto přestupky projednávány v tzv. společném řízení, tj. typicky případ, když řidič 10x překročí nejvyšší dovolenou rychlost, po půl roce je předvolán a rovnou má napočítáno např. 20 bodů.

Nejprve několik citací:

§123c odst. 2 zákona o silničním provozu:

Dopustil-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, spáchaných jednáním zařazeným do bodového hodnocení, zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich.

§57 odst. 1 zákona o přestupcích:

Jestliže se pachatel dopustil více přestupků, které je příslušný projednávat týž orgán, projednávají se tyto přestupky ve společném řízení.

§12 odst. 2 zákona o přestupcích:

Za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Zákaz činnosti lze uložit, jestliže ho lze uložit za některý z těchto přestupků.

Než se pustím do popisu jednotlivých situací, krátká poznámka k institutu společného řízení. Jak je patrno z ustanovení zákona o přestupcích, spáchá-li řidič 20 přestupků, které projednává jeden a týž subjekt (např. obecní úřad), dostane sankci jen JEDNU, a to přestupek s nejpřísnější sankcí. Pokud řidič pojede 20x o 5 km/h rychleji a 20x bude změřen, dostane jen JEDNU JEDINOU pokutu, jako kdyby se jednalo jen o jeden přestupek.

U sankcí za přestupek je to tedy jednoznačné, u bodů tomu tak už, jak bude ukázáno, není.

Jak plyne ze shora uvedeného, existují dva druhy případů, a to:

Situace, kdy je více přestupků spácháno jedním skutkem, tj. kdy řidič např. jede rychle, k tomu telefonuje a ještě nesvítí.

Pokuta:

V takovém případě se ohledně pokuty postupuje stejně, jedna pokuta, nehraje zde roli, zda se jedná o jeden skutek nebo víc skutků, podstatný je počet přestupků, nikoli skutků.

Body:

Protože se jedná o více přestupků spáchaných jedním skutkem, dostane řidič dle shora citovaného ustanovení §123c odst. 2 zákona o silničním provozu body jen za nejpřísněji stíhaný přestupek (bodově), tzn. že v našem případě (malé překročení rychlosti, telefonování a nesvícení) to jsou tři body za telefonování.

Situace, kdy je více přestupků spácháno více skutky, tj. řidič jede v pondělí rychle, v úterý telefonuje a ve středu nesvítí.

Pokuta:

Shodný postup jako v předcházejícím případě.

Body:

Převládající názor úřadů je takový, že v daném případě se jedná o více skutků a tudíž není důvod pro aplikaci ust. §123c odst. 2 zákona o silničním provozu, body se tedy kumulují bez ohledu na to, že pokuta je jenom jedna.

Podle mého názoru není důvod postupovat u bodů jiným způsobem než u pokut, resp. sankcí za přestupky, a to zejména s ohledem na systematiku právní úpravy. Jsem přesvědčen, že ustanovení §123c odst. 2 zákona o silničním provozu nelze aplikovat a contrario tak, že více skutků znamená nutně kumulaci bodů, nýbrž se jedná o mezeru v zákoně, tedy problematika přičítání bodů u více skutků není zákonem ve skutečnosti řešena.

Jestliže přestupkový zákon považuje za dostatečné trestat jenom jednou ve společném řízení sankcí, a to mnohdy mnohem přísnější, není důvod pro to, aby tomu u bodů bylo jinak, když se jedná např. z hlediska „horní sazby“ o výrazně méně přísný trest. V opačném případě lze důvodně pochybovat o systematičnosti takové právní úpravy a proto zejména tento argument hovoří výrazně proti kumulaci bodů.

Pokud totiž dojdeme k závěru, že existence společného řízení (jakožto zavedený právní institut) má smysl a existence tohoto řízení je procesně prověřená, sotva bychom našli argument pro to, abychom v identickém nebo velmi obdobném případě argumentovali opačně.

Nutno však závěrem podotknout, že se s pochopením na úřadech s takovým přístupem nelze setkat. Pokud má řidič za to, že s postupem nemůže souhlasit a hodlá se právní cestou bránit, lze to pomocí námitek proti přičtění bodů. Pokud úřad jeho námitky odmítne, lze se proti takovému rozhodnutí odvolat a případně dál brojit správní žalobou. Je však nutno počítat s tím, že takový soudní spor bude během na dlouhou trať.


JUDr. Tomáš Beran

zdroj: www.autoweb.cz
Váš košík je zatím prázdný...
Přejít na obsah košíku přejít na košík
Antiradary - kontakty / dotazy

mobilní telefon +420 737 753 217
email info@antiradary.eu
icq 468165607
Skype antiradary.eu
  Na tel. Po - Pá: 8 - 18h
Odběr novinek na email
stiskni pro odběr novinek
Za přivolání policie k nehodě se má platit.
Za přivolání policie k nehodě se má platit.Ministr dopravy Dan Ťok není spokojen s tím, že řidiči k velké spoustě nehod volají policisty. Často tak dělají, ačkoliv to vůbec není nutné. Navrhuje proto, aby takové nedůležité výjezdy řidiči platili ze svého. Má to ale několik háčků, které bude nejprve potřeba vyřešit.
Na dálnici D1 se přes zimu nebude úsekově měřit rychlost
Na dálnici D1 se přes zimu nebude úsekově měřit rychlostZ dálnice D1 zmizí všechny kamery na úsekové měření. Na komunikaci, která mezi Mirošovicemi a Kývalkou prochází modernizací, přibyly letos v létě detekční kamery ve čtyřech úsecích uzavírek a padalo nemálo pokut. Měření se na D1 vrátí zase až na jaře.
Nové výmluvy na osobu blízkou už jsou na světě
Nové výmluvy na osobu blízkou už jsou na světěVe správním řízení například bude stačit říci, že za volantem byl nějaký cizinec, který v Česku trávil dovolenou, a udat vymyšlenou adresu. Úřad cizinci pošle dopis, nedostane odpověď a případ se buď promlčí, nebo prostě odloží...
Od 1.8.2011 čekají řidiče změny, za drobné přestupky body nebudou
Od 1.8.2011 čekají řidiče změny, za drobné přestupky body nebudouŘidiči se od prvního srpna musí připravit na změny bodového systému. Ruší se bodové sankce za malé překročení rychlosti i za nepatrné množství alkoholu v krvi. Obecní policie rovněž nebude povinna informovat řidiče o měření rychlosti značkami a další změny, které vstoupí v platnost s novelou silničního zákona.
Kontakt na provozovatele: TEL.: +420 737 753 217 | E-MAIL: info@antiradary.eu