Nabízíme přenosné i pevné antiradary, laserové rušičky radarů aj.
Máte dotazy? Neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 737 753 217

Informace o měření rychlosti v zahraničí 1.část

Informace o měření rychlosti v zahraničí 1.částV tomto článku nabízíme přehled zařízení a frekvencí, které se používají v ostatních zemích Evropy.

Četné dotazy našich zákazníků se týkají použití radarových detektorů BELTRONICS v cizině. V tomto článku se snažíme popsat metody měření rychlosti v některých evropských zemích. Informace o radarech v cizině se velmi obtížně získávají, nicméně se je budeme snažit postupně doplňovat a zpřesňovat.

Uvítáme Vaše připomínky a náměty na našem e-mailu: antiradary@antiradary.eu

Velmi zajímavá je právní otázka použití radarových detektorů. Mezi motoristy se obecně traduje názor, že antiradary jsou "všude" zakázané a policie je velmi tvrdě postihuje. To je pravda jenom částečně. Policie okolních států jsou na radarové detektory velmi alergické, i když často nemají pro své argumenty oporu v zákoně. Pro našince je každá diskuse velmi složitá a málokdy se podaří proti cizí policii uspět. Není známo, že by policie v evropských zemích používala speciální detekční techniku k odhalení radarových detektorů. Detektor radarových detektorů - INTERCEPTOR VG-2 se sice vyrábí a používá v Kanadě, ale je účinné jen proti starším typům radarových detektorů (UNIDEN, COBRA). Radarové detektory BELTRONICS není možné tímto zařízením odhalit.

Nejčastěji je policií odhalen detektor při

1. průjezdu hranic, pokud je detektor instalován ve vozidle (zhruba 60 % případů)

2. průjezdu hranic, je-li detektor volně umístěn ve schránce vozidla nebo v zavazadlovém prostoru

(zhruba 20% případů)

3. silniční kontrole - zastavení vozidla (zhruba 10% případů)

4. ostatních situacích (zbývajících 10% případů)

Střední a západní Evropa obecně

Ve všech okolních státech používá policie podstatně větší množství radarů různých typů a dalších metod měření rychlosti. Radary pracují v různých pásmech a s různými vysílacími výkony. Relativně časté jsou laserové měřiče rychlosti (LIDAR).

Téměř ve všech zemích má policie snahu radarové detektory kriminalizovat. I když není ve většině zemí jejich použití přímo zakázáno zákonem, zejména u občanů cizích států hrozí pokuty a další nepříjemnosti. S policií je těžké se dohadovat, protože obvykle disponuje značnými pravomocemi. Zejména pokud neznáte dokonale jazyk, místní zákony a případně právní řád, je situace svízelná. Pokud radarový detektor používáte, doporučujeme jej schovat při průjezdu hranicemi a při případné policejní kontrole.


Německá spolková republika

Německá policie používá mnoho různých metod měření rychlosti. Jedná se o:

1. Silniční radary pracující v různých pásmech X, K, Ka, Ku (nejčastěji Multanova 6F/9F a Traffipax

Speedphot)

2. Ruční laserové měřiče rychlosti (LAVEG, LR90-235/P, LTI 20.20 ...)

3. GATSO kamery, které automaticky snímají rychlost vozidel pomocí indukčních smyček ve vozovce

4. Zařízení pracující na principu optické závory (například Lichtschranken ESO LS 4.0)

5. Srovnávací měření rychlosti cejchovaným tachometrem (například ProVida 2626)

Od 1. března 2002 platí v sousedním Německu nová úprava pravidel silničního provozu. Podle ní je zakázáno "provozovat“ nebo s sebou vozit provozuschopné technické zařízení určené k tomu, aby oznamovalo nebo rušilo dopravně bezpečnostní opatření. To platí zejména pro přístroje k rušení a oznamování měření rychlosti (antiradar nebo laserová rušička)." Za porušení tohoto zákazu hrozí přestupci pokuta ve výši 75,- Euro. Mimo to má saská policie oprávnění dotyčný přístroj zabavit a nechat zničit.


Typy radarů používaných v Německé spolkové republice:


Název radaru

Kmitočet Pásmo

Četnost použití

Multanova 4F

9.41 GHz X special

3%

Traffipax Microspeed 09

13.7 GHz Ku standard

7%

Traffipax Speedphot

24.125 GHz K special

45%

Multanova 6F/9F

34.3 GHz Ka narrow

45%


Švýcarsko

Švýcarsko je bezesporu velmi zvláštní a svérázný stát. To platí i v oblasti radarových detektorů. Švýcarští občané nesmí radarové detektory držet (= vlastnit) a cizinci je nesmějí do země dovážet ani držet, a to i ve vypnutém stavu vylučujícím použití - například v zavazadlovém prostoru. Dovezení radarového detektoru nebo jeho použití je na území Švýcarska trestný čin a pachateli hrozí pokuta až 650 CHF plus propadnutí věci. Švýcarská policie je na cizince vysazená a kromě kontrol na hranicích se vyskytly i případy, kdy českému občanu prohledala policie automobil za účelem kontroly přítomnosti radarového detektoru ve vnitrozemí na parkovišti. Prolézali přední masku i nárazníky, zda nemá instalované čidlo radarového detektoru. Bez dalšího komentáře.

Švýcarská policie údajně (není potvrzeno) používá zařízení pro odhalení radarových detektorů ve vozidlech. Nejsou nám známy další informace, ale nepřipadá nám to pravděpodobné.


Typy radarů používaných ve Švýcarsku: (výčet není úplný, informace se obtížně získávají)


Název radaru

Kmitočet Pásmo

Četnost použití

Multanova 6F/9F

34.3 GHz Ka narrow


Švýcarská policie velmi často používá laserové měřiče rychlosti různých typů.


Rakousko

Rakouská policie je ve vztahu k radarovým detektorům přímo šílená a běda řidiči, kterému je odhalen detektor na hranicích. To je také nejčastější případ, kdy byl našim zákazníkům radarový detektor zabaven a řidiči byla udělena vysoká pokuta. Dle sdělení zainteresovaných činitelů jsou radarové detektory v Rakousku zakázány Zákonem o telekomunikacích. Pikantní je ale informace, že se nám, ač jsme se o to velmi snažili, nepodařilo získat znění zákona.


Typy radarů používaných v Rakousku: (výčet není úplný, informace se obtížně získávají)


Název radaru

Kmitočet Pásmo

Četnost použití

Traffipax Speedphot

24.125 GHz K special

20%

Multanova 6F/9F

34.3 GHz Ka narrow

70%

???

35.4 GHz Ka wide

10%


Rakouská policie velmi často používá laserové měřiče rychlosti různých typů, nejčastěji domácí firmy Riegel. Dále jsou v Rakousku používána srovnávací měření rychlosti cejchovaným tachometrem (například GESIG Travimo, ProVida 2626) z jedoucího automobilu. Ve větších městech (LINZ) jsou časté stacionární radary, které jsou podobné těm, které se používají v Čechách.

Kovové budky na okrajích silnic jsou obsazené radary tak ze 30-40% (ostatní jsou prázdné, ale jsou v nich makety radarů - nedá se vizuálně rozpoznat, zda tam je radar či nikoli). Pracují v Ka pásmu pod trochu nižším úhlem než RAMER-7 a s vyšším vysílacím výkonem, takže jsou velmi dobře odhalitelné. Stacionární radary měří jak v protisměru (na příjezdu) tak i po směru (na odjezdu).

Ještě jednou: pozor na hranicích !!!


Východní Evropa + bývalé socialistické státy obecně

Čím dále na východ od naší hranice, tím méně radarů a technická úroveň měření rychlosti spíše klesá. O to více přibývá pravomocí a policie, která je lépe a snáze uplatitelná. Pokuty se vybírají spíše za průjezd nežli za překročení rychlosti a jejich výše závisí spíše na momentální náladě policisty a ceně Vašeho vozidla, nežli na povaze a závažnosti často domnělého přestupku. Typickým příkladem takového postupu policie jsou země bývalého Sovětského svazu.


Slovensko

Situace na Slovensku je shodná s Českou republikou. Policie používá jeden typ radarů - RAMER 7. Není známo, že by se na Slovensku používaly jiné metody měření rychlosti než výše uvedené radary (například laserové měřiče rychlosti).

Slovensko nemá v oblasti radarových detektorů žádnou právní normu, která by jejich použití upravovala. Použití přenosných ani napevno zabudovaných radarových detektorů není na Slovensku zakázáno žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Obdobně jako u nás disponuje slovenský dovozce radarových detektorů BELTRONICS vyjádřením Státní zkušebny, které klasifikuje přenosné radarové detektory jako výrobky nepodléhající schválení - homologaci.


Maďarsko

Dle našich informací je použití radarových detektorů v Maďarsku od roku 2004 povoleno.

Typy radarů používaných v Maďarsku:


Název radaru

Kmitočet Pásmo

Četnost použití

Traffipax Mesta

9.41 GHz X special

22 ks

Traffipax Microspeed

13.45 GHz Ku standard

15 ks

Traffipax Speedphot

24.125 GHz K special

18 ks

Multanova 6F/9F

34.3 GHz Ka narrow

20 ks

Fáma – lézer + Muvitas

904 nm Laser

20 ks + 4 ks


Polsko

Dle našich informací je použití radarových detektorů v Polsku zakázáno místním zákonem o silničním provozu. Řidiči hrozí pokuta a zabavení zařízení.


Typy radarů používaných v Polsku: (výčet nemusí být úplný, informace se obtížně získávají)


Název radaru

Kmitočet Pásmo

Četnost použití

SPEEDGUN K-15

10.525 GHz X standard


Rapid 2-Ka, Fotorapid

24.125 GHz K special


Multanova 6F/9F, Ramer 7M

34.3 GHz Ka narrowPolská policie používá ruční měřiče rychlosti SPEEDGUN od firmy MPH Industries. Tyto radarové pistole mají vysoký vysílací výkon a jsou zjistitelné na 1-2 km. Stále více se používají přenosné radary Fotorapid nebo Fotorapid C a ruční měřiče rychlosti Rapid 2-Ka polské firmy ZURAD. Není známo, že by polská policie používala laserové měřiče rychlosti.


Váš košík je zatím prázdný...
Přejít na obsah košíku přejít na košík
Antiradary - kontakty / dotazy

mobilní telefon +420 737 753 217
email info@antiradary.eu
icq 468165607
Skype antiradary.eu
  Na tel. Po - Pá: 8 - 18h
Odběr novinek na email
stiskni pro odběr novinek
Za přivolání policie k nehodě se má platit.
Za přivolání policie k nehodě se má platit.Ministr dopravy Dan Ťok není spokojen s tím, že řidiči k velké spoustě nehod volají policisty. Často tak dělají, ačkoliv to vůbec není nutné. Navrhuje proto, aby takové nedůležité výjezdy řidiči platili ze svého. Má to ale několik háčků, které bude nejprve potřeba vyřešit.
Na dálnici D1 se přes zimu nebude úsekově měřit rychlost
Na dálnici D1 se přes zimu nebude úsekově měřit rychlostZ dálnice D1 zmizí všechny kamery na úsekové měření. Na komunikaci, která mezi Mirošovicemi a Kývalkou prochází modernizací, přibyly letos v létě detekční kamery ve čtyřech úsecích uzavírek a padalo nemálo pokut. Měření se na D1 vrátí zase až na jaře.
Nové výmluvy na osobu blízkou už jsou na světě
Nové výmluvy na osobu blízkou už jsou na světěVe správním řízení například bude stačit říci, že za volantem byl nějaký cizinec, který v Česku trávil dovolenou, a udat vymyšlenou adresu. Úřad cizinci pošle dopis, nedostane odpověď a případ se buď promlčí, nebo prostě odloží...
Od 1.8.2011 čekají řidiče změny, za drobné přestupky body nebudou
Od 1.8.2011 čekají řidiče změny, za drobné přestupky body nebudouŘidiči se od prvního srpna musí připravit na změny bodového systému. Ruší se bodové sankce za malé překročení rychlosti i za nepatrné množství alkoholu v krvi. Obecní policie rovněž nebude povinna informovat řidiče o měření rychlosti značkami a další změny, které vstoupí v platnost s novelou silničního zákona.
Kontakt na provozovatele: TEL.: +420 737 753 217 | E-MAIL: info@antiradary.eu